Ecosistemamas

Mares en xarxa

Aquest projecte va néixer en plena pandèmia com a resposta a la meva vocació innata de servei i ajuda per a aportar a la societat.

L’objectiu: ajudar i ajudar-nos entre mares amb la cura de les nostres criatures.

Avui, és un projecte que es manté i que està secundat institucionalment.

Fem comunitat i donem suport a les necessitats de les dones que sostenen amb les seves cures el sistema socioenómico i familiar.

Creem vincles de seguretat entre dones que se senten soles en la cura de les seves criatures per a millorar la seva situació socioeconòmica.

Volem arribar a la democratització de les cures sense esperar que arribin les circumstàncies idònies.

Ens donem suport socialment les unes a les altres per a reduir les desigualtats socials i de genéro que històricament caracteritzen tant la provisió com la recepció de cures i que femeiniza la pobresa.

Al mateix temps que ens cuidem entre nosaltres i cuidem de les nostres necessitats com a dones, més enllà de ser mares, per a garantir una cura digna i de qualitat de les persones, començant per nosaltres mateixes.

“Som una xarxa oberta autogestionada per mares i amb perspectiva de gènere “.

Principis i Valors que ens guien en la xarxa

Valors
Dignitat humana, Solidaritat i Amor compassiu a autogestionar les activitats proposades pels participants de Ecosistemamas.
Sostenibilitat en la cura de la vida per a una protecció efectiva de la infància lliure de violències sistèmiques, concorde a la CDN- Convenció sobre els drets del nen/a.
Transparència, participació democráctica, autogestió horitzontal i codeterminació de les dones en la presa de decisions en tota la cadena que afecta la vida.
Apoderament, llibertat i responsabilitat plena a través de la col·lectivització del coneixement i de generar un coneixement obert i lliure, al servei de de la cura de les persones i de la vida i que també faciliti una equitat real tant en l’aprenentatge com de la salut i el benestar. Perquè des de l’equitat, les persones poden construir i aconseguir el projecte personal i fins a generar la transformació social que reconeix la necessitat d’una economia del bé comú basada en la cura sostenible de la vida
Corresponsabilitat social activa en la construcció del bé comú, la justícia de gènere i la justícia social a través del suport mutu entre mares i la cooperació comunitària per la democratització de les cures, la conciliació personal, familiar i laboral i la igualtat real d’oportunitats de les dones que són vulnerables pel fet de ser mares.
Innovació social amb impacte positiu per a generar propostes i tasques comunitàries de transformació social a una economia del bé comú basada en la cura sostenible de les persones i la vida
Reconeixement Necessitats
Som un ecosistema d’aprenentatge en el qual ens reconeixem en les nostres necessitats com a dones, aprenem les unes de les altres i reconeixem el talent de totes les dones participants, donant veu i suport a tots els projectes de les participants.

Compartim una base de dades de mares i dones professionals per a fomentar l’economia solidària entre dones, i d’entitats que treballen amb la infància o amb dones d’acord amb els valors de gènere i LGTB.

A més compartim informació sobre beneficis socials i fiscals. O fem possible una economia circular d’intercanvi d’elements necessaris per a l’educació, la cura de la infància i la sostenibilitat de la vida.

Contribució
Contribuïm a la comuidad de Ecosistemamas i ens comprometem a cooperar de manera activa en l’organització de les activitats proposades per les participants que no podrien realitzar a causa de la criança, l’educació de la infància o la cura de la família.

Recollim actividads i tallers que desenvolupen objectius comuns per a l’educació amorosa de la infància, el benestar i la salut de les dones i les seves famílies, així com l’equitat de génro i la transformació social a una economia basada en la cura corresponsable de la vida. Un amor compassiu o amor bondadós de mare que reconeix l’error com la base de tot aprenentatge conscient.

Per això ens cuidem i cooperem sense judicis basats en errors.

Permetem l’assaig error per a aprendre.

I quan ens equivoquem reconeixem l’error, aprenem, reparem comunitàriament i rectifiquem per a següents ocasions.

Principis de Funcionament
Funcionem per petició d’ajuda en el grup de Ecosistemamas.
No fem publicitat d’activitats de pagament per a no saturar la xarxa.
Es pot sol·licitar a les administradores el fet de presentar un projecte com a petició d’ajuda i organitzar portes obertes per a donar a conèixer serveis de les integrants de la xarxa.
La contractació de serveis per part de les participants es realitzarà externament i de manera aliena a la xarxa. A excepció d’aquelles activitats que se sol·licitin a petició d’un número considerable de paticipantes amb un mínim de 10.
Generem un lloc de trobada on els fills i filles puguin crear vincles segurs, jugar, desenvolupar-se en les diferents etapes infantils o juvenils saludablement i democràticament entre iguals i oferir, i oferir activitats cogestionadas entre jócenes d’impacte positiu per a generar una actitud activa i participativa en la transformació social per a una economia sostenible de la vida.
L’associació declarada d’interès públic L’Horitzó dansa és l’encarregada de l’administració i el bon funcionament de la xarxa Ecosistemamas. Les participants accepten que els administradors puguin expulsar de la xarxa a aquelles persones que reiteradament transgredeixin els valors, els compromisos i les normes de funcionament de la xarxa previ avís de rectificació i reparació comunitària.

Comunidad

Te invito a formar parte de la comunidad de padres interesados en una educación consciente; profesionales interesados en dejar su aporte a un mundo mejor y personas que buscan elevar su nivel de consciencia.

Escríbeme

Cómo contactar

+34 678 28 80 57
info@bioneurosincronía.org
Sitges-Barcelona
Lunes - Viernes: 09am – 19pm